Pachetele de lucru (WP) și principalele activități

WP1: Documentarea tehnică presupune colectarea metodelor de analiză validate și a standardelor existente la nivel european precum şi documentarea financiară privind echipamentele necesar a fi achiziţionate în cadrul proiectului
Pachetul de lucru a fost finalizat printr-un raport tehnic de etapă.

1.1. Evaluarea metodelor de analiză disponibile la nivelul UE (și international) pentru toate mediile de investigare (biota, apă și sediment)

1.2. Documentarea tehnică și financiară a echipamentelor necesare pentru implementarea metodelor în cadrul Laboratorului Naţional.

WP2: Extinderea capacității tehnice actuale

2.1. Elaborarea specificațiilor tehnice pentru echipamentele necesare

2.2. Achiziția de metode standard (ISO, EPA) sau dezvoltate in laborator, de echipamente necesare pentru tratarea și analiza probelor şi de consumabile

WP3: Curs de instruire privind practica de laborator pentru analiza substanțelor prioritare – din diferite matrici (apă, sediment şi biota)

3.1. Tratarea probelor de apă şi de biotă
Obiectivul principal este acela de a stabili un sistem optim de pregătire a probelor, care include extracția și procedurile de curățare a extractelor până la separarea selectivă a principalilor analiți din diferite probe de biotă (ficat, țesut muscular) precum și îndepărtarea interferențelor majore în cazul analizei micropoluanţilor organici (proteine, grasimi, etc.). O atenție aparte se va acorda etapei de tratare a probelor de biotă;

3.2. Tehnici analitice pentru analizarea Bifenox, Cibutrin, Cipermetrin, 17-alfa-etanol-estradiol, 17-beta-estradiol, Terbutrin, Diclofenac, Quinoxifen.

WP4: Implementarea metodelor de analiză corespunzătoare în cadrul Laboratorului Național

4.1. Testarea metodelor de analiză pentru a verifica daca sunt adecvate scopului;

4.2. Validare În funcție de disponibilitatea metodelor standard utilizate pentru compușii țintă care urmează să fie analizați în apele de suprafață și subterane, confirmarea validării metodelor este necesară pentru a pune în aplicare următoarele etape (de screening și monitorizare). Pentru metode ne-standardizate este nevoie de o procedură completă de validare;

4.3. Operare După validare, metodele de analiză trebuie să devină pe deplin operaționale, în scopul de îndeplinirii cerințelor (ex.: limită țintă de cuantificare).

WP5: Analiza rețelei naționale de monitoring – datele și informațiile caracteristice rețelei de monitorizare pentru resursele de apă de suprafață și subterană vor fi în vederea stabilirii secțiunilor/punctelor de monitorizare reprezentative care urmează să fie incluse în etapa de screening.
WP6: Screening la nivel national în resursa de apă de suprafață pentru noile substanțe prioritare – pe baza analizei rețelei naționale de monitoring.

6.1. Prelevarea, conservarea și transportul probelor: Pentru fiecare secţiune de monitorizare se vor preleva probe folosind echipamente adecvate și respectând protocolul de prelevare;

6.2. Tratarea probelor utilizând echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului;

6.3. Analiza în Laboratorul Național se va face utilizând echipamentele achiziționate în cadrul proiectului şi metodele analitice implementate.

WP7: Screening la nivel national în apele subterane – pe baza analizei rețelei naționale de monitoring în vederea punerii în aplicare a cerințelor europene

7.1. Prelevarea, conservarea și transportul probelor Pentru fiecare punct de monitorizare se vor preleva probe folosind echipamente adecvate și respectând protocolul de prelevare;

7.2. Tratarea probelor utilizând echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului;

7.3. Analiza în Laboratorul Național se va face utilizând echipamentele şi metodele analitice achiziţionate în cadrul proiectului.

WP8: Analiza rezultatelor screening-ului

8.1. Stabilirea relevanței substanțelor prioritare identificate atât pentru apele de suprafaţă cât şi cele subterane în fiecare secţiune/punct de monitoring;

8.2. Analiza rezultatelor screening-ului în vederea stabilirii următoarelor programe de monitoring.

WP9: Monitorizare – Actualizarea programelor de monitoring din rețeaua națională pe baza listei extinse de substanțe prioritare

9.1. Stabilirea rețelei de monitorizare pentru substanţele identificate ca fiind relevante în urma screening-ului;

9.2. Implementarea programului de monitoring pentru ape de suprafață conform cerinţelor Uniunii Europene: indicatori, matrice de investigatie, frecvenţă de monitorizare;

9.3. Implementarea programului de monitoring pentru ape subterane conform cerinţelor Uniunii Europene: indicatori, frecvenţa de monitorizare;

9.4. Centralizarea datelor;

9.5. Analiza datelor.

WP10: Publicitate/Diseminarea proiectului

10.1 Organizarea a două workshop-uri în România, unul la începutul proiectului, iar al doilea la sfarşitul proiectului;

10.2 Realizarea unui pagini web a proiectului;

10.3 Diseminarea rezultatelor prin intermediul broşurilor şi a altor materiale promoţionale către publicul larg şi grupurile de interes.