Despre „Către un mediu acvatic adecvat”

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Granturile SEE 2009 – 2014.

Prin aplicarea acestui acord, România beneficiază de asistenţă financiară acordată de ţările din cadrul Spațiului Economic European pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin intermediul Granturilor SEE (EEA Grants).

În urma negocierilor dintre România şi Statele Donatoare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost desemnat ca Operator de Program pentru Programul RO04-Reducerea Substanţelor Periculoase.

Proiectul “Towards a Proper Aquatic Environment ”este un proiect predefinit finanțat din Granturile SEE 2009-2014, Aria de Program RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase Proiectul este un parteneriat între Administrația Natională „Apele Române”, în calitate de Promotor de Proiect și Agenția Norvegiană de Mediu, în calitate de Partener de Proiect.

Obiectivul principal al proiectului este acela de creștere a cunoașterii și constientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe europene.

Principalele beneficii ale proiectului sunt:

  • Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Romania si Norvegia, permitand expertilor din ambele țări să se cunoască, să-și împărtășească experiența în domeniu, să stabilească relații de lucru, punand în acelasi timp bazele unor noi oportunități de colaborare;
  • Extinderea rețelei actuale de monitoring a resursei de apă de suprafață și subterană pe baza noilor cerințe europene din domeniul apei (Directiva 2013/39/CE);
  • Extinderea metodelor de analiză implementate în cadrul Laboratorului Național al A.N. „Apele Române” pentru substanțele avute în vedere in cadrul laboratoarelor regionale de calitate a apei;
  • Diseminarea expertizei acumulate de către experții Laboratorului Național al A. N. „Apele Române” către ceilalți specialiști romani din cadrul rețelei naționale de laboratoare de calitate a apei și tuturor factorilor interesați;
  • Stabilirea programelor de masuri optime ce vor fi incluse in al doilea RBMP (2015-2021) în vederea atingerii obiectivelor Directivei Cadru Apă.

Proiectul are o perioadă de desfășurare de 25 luni începând cu 1 octombrie 2014 până în 31 octombrie 2016, valoarea totală eligibilă a proietului fiind de 2.341.039 EURO.