Legislație specifică

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului și Consiliului European privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului și Consiliului European privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării

Directiva 2008/105/CE a Parlamentului și Consiliului European privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE

Directiva 2009/90/CE de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor

Directiva 2013/39/EU a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de Urgență nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Ordonanța de Urgență nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Legea nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate,cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Ministerial nr. 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România