Agenţia Norvegiană de Mediu

Principalele obiective ale Agenției Norvegiene de Mediu sunt acelea de implementare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, de asigurarea a managementul mediului înconjurător precum şi prevenire a poluării.Totodata avem un rol important în modelarea politicii de mediu norvegiene.

Agenţia s-a infiinţat pe 1 iulie 2013 ca urmare a fuziunii Agenţiei Norvegiene de Climă şi Poluare cu Direcţia Norvegiană de Management a Resurselor Naturale. Suntem cea mai mare agenţie din subordinea Ministerului pentru Climă şi Mediul înconjurător, cu aproximativ 700 de angajați, majoritatea lucrând în sediile din Trondheim şi Oslo.

Departamentele care au ca principală responsabilitate managementul resurselor naturale sunt situate în Trondheim, iar cele responsabile de problemele privind clima şi poluarea sunt în Oslo.

Inspectoratul Norvegian pentru Natură (SNO) este parte a agenției şi are angajaţi în mai mult de 60 de birouri locale.

Gestionarea resurselor naturale și prevenirea poluării în Norvegia
Agenția Norvegiană de Mediu are un rol important în gestionarea resurselor naturale, controlul poluării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Principala noastră activitate reprezintă monitorizarea stării mediului, comunicarea informațiilor de mediu, exercitarea autorităţii, supravegherea și îndrumarea autorităților regionale și municipale, cooperarea cu pricipalele autorități din domeniul industriei, acţionând ca un suport de specialitate şi fiind implicat în proiectele de mediu internaţionale.

Obiective

 

Guvernul și Parlamentul Norvegian stabilesc obiectivele politicii noastre de mediu. Politica de mediu a fost împărțită pe mai multe domenii, fiecare având obiective naționale specifice.

Agenția Norvegiană de Mediu are stabilite câteva sarcini cheie în vederea realizării obiectivelor naționale în următoarele domenii:

  • un climat stabil şi adaptabilitate mai strânsă
  • biodiversitatea pădurilor şi peisaje montane in stare naturala
  • zone umede bogate şi variate
  • un mediu înconjurător nepoluat
  • o viaţă activă în aer liber
  • peisaje culturale bine gestionate
  • viaţă acvatică în mări şi zonele de coastă
  • râuri şi lacuri nepoluate
  • gestionarea eficientă a deşeurilor şi reciclarea acestora
  • un aer curat şi reducerea poluării fonice

Contact:

Svein Terje Baatvik
senior adviser, International section
Tel.: +47 73 58 05 00
E-mail:  svein.terje.batvik@miljodir.no